Vítejte ve světě vizí Prahy 10
Jsme interaktivní portál pro všechny desítkáře se zájmem o své okolí

Kontakt

Kontaktní formulář

Autor námětu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci tohoto formuláře (dále jen „údaje") za účelem vyhodnocení a zpracování údajů pro potřeby tohoto projektu.

Autor bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům, blokování nesprávných osobních údajů, jejich výmaz, vzít souhlas kdykoliv zpět a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátora projektu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poštovní adresa

Institut městského rozvoje, z.s.
Moskevská 77/4
101 00 Praha 10

Poloha