Vítejte ve světě vizí Prahy 10
Jsme interaktivní portál pro všechny desítkáře se zájmem o své okolí

Můžete změnit

Rozvoj měst a obcí závisí do velké míry na území, které spadá pod jejich správu. Proměna konkrétních ulic, budov či pozemků je pak ve většině případů podmíněna tím, že je dané místo v majetku města, popřípadě kraje či státu. Všem z vás, kteří mají chuť měnit své město k lepšímu, nabízíme speciální mapu, ze které lze vidět, která místa jsou veřejným majetkem a lze je tedy mnohem snadněji změnit k obrazu svému.

Legenda:

majetek magistrátu
majetek ve správě mč p10
majetek českých drah
majetek dopravního podniku
majetek české republiky
Víte, co ve městě změnit? Pošlete nám svůj tip. Váš nápad zaregistrujeme a následně předložíme zástupcům vašeho města.